Home | Contact NUI  

 

22 June 2024  


Nollaig Shona daoibh go léir ó Sheansailéir Ollscoil na hÉireann

21.12.2016

 


On behalf of the National University of Ireland, I extend my best wishes this Christmas to all the members of the University, to the students and staff of the constituent universities and recognised colleges and to all NUI graduates in Ireland and throughout the world. I wish you all the very best with your endeavours in education and in your work in 2017.

As we reach the end of 2016, I pay tribute to the NUI universities for the magnificent contributions they made to the commemoration of the Easter Rising through scholarship, exhibitions, performances and other events. These formed a significant element in the national programme of commemoration. They served to broaden access to information on the Rising and to enhance understanding of that complex period of our history from which emerged the modern Irish State of which we are proud to be citizens.

Wishing you all a very Happy Christmas and New Year.
Dr Maurice Manning
Chancellor

 

In ainm Ollscoil na hÉireann, guím mo bheannachtaí um Nollaig ar bhaill uile na hOllscoile, ar mhic léinn agus ar fhoireann na gcomhollscoileanna agus na gcoláistí aitheanta agus ar chéimithe uile OÉ in Éirinn agus ar fud fad na cruinne. Guím gach ráth oraibh go léir le bhur gcuid iarrachtaí san oideachas agus in bhur gcuid oibre don bhliain 2017.

Agus deireadh na bliana 2016 ag druidim linn, tugaim ómós d’ollscoileanna OÉ as na héachtaí den chéad scoth a rinne siad do chomóradh Éirí Amach na Cásca leis an scoláireacht, le taispeántais, le léirithe agus le himeachtaí eile. Bhí siad seo ina gcuid shuntasach de chlár náisiúnta an chomóraidh. Rinne siad rochtain a leathnú amach ar fháisnéis ar an Éirí Amach agus chuir siad le tuiscint na tréimhse casta sin dár stair as a dtáinig Stát chomhaimseartha na hÉireann, a bhfuil muid an-bhródúil as mar shaoránaigh.

Guím beannachtaí na Nollag oraibh agus Áthbhliain faoi mhaise daoibh go léir.
An Dr Muiris Ó Mainnín
Seansailéir