Home | Contact NUI  

 

22 June 2024  


Launch of ‘Éigse A Journal of Irish Studies Volume XXXIX’

19.05.2016


Irish language version/ Leagan Gaeilge

Chuir Ollscoil na hÉireann fáilte roimh aíonna ag seoladh trí fhoilseacháin le déanaí, an chéad cheann ‘ÉIGSE: A Journal of Irish Studies Volume XXXIX’, curtha in eagar ag Liam Mac Mathúna, an dara ceann ‘Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700–1850’
agus an tríú ceann ‘Douglas Hyde: the Professor of Irish who became President of Ireland’.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Cláraitheoir Ollscoil na hÉireann, Dr Attracta Halpin go bhfuil OÉ an-bhródúil as Éigse. Dúirt sí gur ‘imleabhar mór milteannach atá againn in Uimhir 39 agus é lán d’ábhar spéisiúil fuamintiúil’. Tá Éigse á fhoilsiú ag OÉ ón bhliain 1939 i leith agus is é seo an dara heagrán ar chuir an t-Ollamh Liam Mac Mathúna in eagar é. Ag moladh an Ollaimh Mac Mathúna, dúirt Dr Halpin gur eagrán den chéad scoth atá san eagrán nua, é níos fearr fós ná an 38ú eagrán.

Seoladh dhá fhoilseachán eile ag an ócáid freisin, is iad sin ‘Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700–1850’, Foilseacháin ÉIGSE 2, curtha in eagar ag Liam Mac Mathúna agus Regina Uí Chollatáin agus ‘Douglas Hyde: the Professor of Irish who became President of Ireland’, Seminar on the launch of a facsimile reproduction of Lia Fáil – Irisleabhar Gaedhilge Ollsgoile na hÉireann, curtha in eagar ag Attracta Halpin agus Áine Mannion. Ag trácht ar an seimeanar, dúirt Dr Halpin gur mór d’Ollscoil na hÉireann an foilseachán seo a sheoladh in omós do Dhubhghlas de hÍde, an chéad Ollamh Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ball de Sheanad Ollscoil na hÉireann ó 1908 go 1919 agus an chéad Uachtarán ar Éirinn.

Chuir Dr Halpin críoch lena hóráid ag rá go bhfuil na foilseacháin seo mar chuid de thraidisiún a théann siar go bunú Ollscoil na hÉireann. Dúirt sí go raibh súil ag Dubhghlas de hÍde go mbeadh OÉ ina ‘intellectual headquarters of Irish Ireland’ agus go ndéanann OÉ iarracht tacú leis an aidhm seo. Dúirt sí go bhfuil OÉ in ann tacú leis an Léann Éireannach níos mó mar eagraíocht bheag gan an brú domhanda corporáideach a bhíonn ar chomhollscoileanna OÉ.


English version

The National University of Ireland recently welcomed guests to the launch of three publications, the first ‘ÉIGSE: A Journal of Irish Studies Volume XXXIX’, edited by Professor Liam Mac Mathúna, the second ‘Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700–1850’ and the third, ‘Douglas Hyde: the Professor of Irish who became President of Ireland.’

Speaking at the launch, NUI Registrar Dr Attracta Halpin commented that the NUI is very proud of Éigse. She said ‘it is substantial, full of interesting material, the fruits of deep scholarship, research and reflection, as well as a passion for the Irish language, Irish culture and civilisation.’ ‘Éigse a Journal of Irish Studies’ has been published by NUI since 1939 and this is the second issue edited by Professor Liam Mac Mathúna. Commending Professor Mac Mathúna, Dr Halpin noted that his second volume ‘has lived up to and exceeded the promise of volume 38.’

The occasion also marked the launch of ‘Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700–1850,’ ÉIGSE Publications 2, edited by Prof Liam Mac Mathúna and Dr Regina Uí Chollatáin and ‘Douglas Hyde: the Professor of Irish who became President of Ireland’, Seminar on the launch of a facsimile reproduction of Lia Fáil – Irisleabhar Gaedhilge Ollsgoile na hÉireann. Speaking about the seminar, Dr Halpin noted that ‘it was really a great joy for NUI to honour with this publication the memory of Dubhglas de hÍde, Douglas Hyde, first Professor of Irish in UCD, a member of the NUI Senate from 1908 to 1919 and first President of Ireland.’

Dr Halpin concluded that these publications were part of a tradition stretching back to the foundation of the National University of Ireland. She noted that, in the lead-up to the foundation of the NUI, Douglas Hyde ‘expressed his aspiration for the new university that it would be the intellectual headquarters of Irish Ireland. NUI seeks to live up to that aspiration and to a certain extent we are in a better position to promote and support Irish Studies since as a small organisation NUI does not face the global corporate pressures that constantly confront our constituent universities.’